Οικιακές Βοηθοί

gi_82405_homehelpersΟι οικιακές βοηθοί ή οικιακές εργάτριες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για νοικοκυριά στα οποία η ανάγκη για βοήθεια είναι αυξημένη.

Για μερικά νοικοκυριά η υποστήριξη από υποστηρικτικό προσωπικό όπως είναι οι οικιακές βοηθοί είναι αναγκαία.

Κριτήρια για οικιακές βοηθούς:

Ηλικία

Στην οικογένεια υπάρχουν άτομα άνω των 75 ετών.

Προβλήματα υγείας

Στην οικογένεια υπάρχουν άτομα με προβλήματα υγείας.

Παιδιά

Στην οικογένεια υπάρχουν παιδιά κάτω των 12 ετών.

Οικονομικά κριτήρια

Οικογένειες στις οποίες εργάζεται ένας εκ των δύο και έχουν εισόδημα περισσότερο από  €85,000

Οικονομικά κριτήρια

Οικογένεις στις οποίες εργάζονται και οι δύο με εισόδημα άνω των €52,000

Εργάτες και υποστηρικτικό προσωπικό στην Κύπρο

cultural-resources-principles-224x300Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος στη Δημοκρατία απαιτείται να είναι κάτοχος
άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας εργασίας στην Κύπρο για εργάτες από το εξωτερικό.

Οι τομείς εργασίας είναι:

Εργάτες γεωργίας

Οι εργάτες γεωργίας εκτελούν αγροτικές εργασίες σε αγροκτήματα, όπως η επιτήρηση των καλλιεργουμένων, η περιποίηση, περισυλλογή και συσκευασία οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης όργωμα ή σκάλισμα χωραφιού, φύτεμα ή κλάδεμα δέντρων.

Εργάτες Φάρμας

Οι αρμοδιότητες των εργατών κτηνοτροφίας είναι η εκτροφή και το πότισμα των ζώων, ο καθαρισμός των χώρων που ζουν τα ζώα, η φύλαξη του κοπαδιού, το άρμεγμα ή η αποκομιδή των αυγών, ακόμη και πολλές φορές η περιποίηση των ζώων από αρρώστιες ή μικροτραυματισμούς.

Επισιτιστικός Τομέας

Επαγγελματίες που ασχολούνται με τον επισιτιστικό τομέα. Λόγο της αυξημένης προσοχής στον συγκεκριμένο τομέα, η εμπειρία μας μας καθιστά κατάλληλους στην εύρεση και έκδοση άδειας των καταλλήλων ατόμων.