Άδειες διαμονης για αλλοδαπούς στην Κύπρο

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών διαμονής στη Κυπριακή Δημοκρατία. Το τμήμα λειτουργεί από το 2014. Τα υπεύθυνα άτομα για την έκδοση αδειών παραμονής διακατέχουν τεράστια εμπείρα. Το γραφείο αναλαμβάνει εγγραφές ατόμων, οικογενειών και επιχειρηματιών.

Το γραφείο αναλαμβάνει:

Έκδοση άδειας παραμονής για κατοίκους 3ων χωρών

  • Άδεια προσωρινής διαμονής επισκέπτη
  • Άδεια μόνιμης διαμονής (Κανονισμός 6(2))
  • Άδεια μόνιμης διαμονής (Κατηγορία ΣΤ)
  • Άδεια προσωρινής διαμονής και απασχόλησης σε εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων
  • Οικογενειακή επανένωση

Έκδοση άδειας παραμονής για πολίτες που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή ένωση

Εγγραφή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών της οικογένειας τους που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο

Πολιτικογράφηση:

  • Απόκτηση λόγο γάμου με Κύπριο πολίτη (Πάνω από 3 χρόνια)
  • Βάσει ετών παραμονής (7 χρόνια)
  • Μητέρα Κύπριου πολίτη που διαμένει στην Κύπρο πάνω από 5 χρόνια